Informace o provozovateli

RE-LOAD s.r.o. | IČ: 01994956 | Rooseveltova 613/38, 160 00, Praha - Bubeneč, Česká republika

V roce 2020 získala firma RE-LOAD s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na koučink a mentoring v místě realizace Praha za účelem podpory osobnostního růstu, rozvoje kompetencí a leadershipu a nasměrování efektivního executive coachingu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2020 získala firma RE-LOAD s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Brand identita a strategie v místě realizace Praha za účelem vytvoření reprezentativní brand identity včetně návazných manuálů, které budou odrážet směr a předmět podnikání společnosti (logo, logomanuál, brand manuál, aplikace značky).

V roce 2020 získala firma RE-LOAD s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby –Webová prezentace společnosti a eshop v místě realizace Praha za účelem vytvoření e-commerce platformy pro online prodej elektroniky a herního příslušenství včetně firemní webové prezentace.EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR

© Copyright RELOAD. All Rights Reserved